استخاره.

استخاره یعنی واگذاردن انتخاب به خدا در کاری است که فرد در آن تردید دارد. پس از آن‌که انسان در امری وامانده شد به طوری که نه عقل و نه عاقلی او را راهنمایی کند در این صورت فرد به ناچار راهی را کورکورانه و دودل انجام می‌دهند. چه بسا با استخاره و مشورت خواستن از خداوند فرد می‌تواند با دلی راسخ و امیدوارتر گام بردارد.
این استخاره بر اساس روش شيخ عارف محي الدين عربي، می باشد. ابتدا موضوع مورد استخاره را انتخاب نمایید. پس از ذکر و یاد خدا، روی یکی از حروف جدول نمایش داده شده کلیک کنید و نتیجه آن را ببینید.

اين كار نيكوست يا نه
اين خبر صحيح است يا دروغ
كشاورزي براي تو سودمند است يا نه
سفر دريايي براي تو نيكوست يا نه
سفر خشكي براي تو سودمند است يا نه
سفر حج مناسب است يا نه
جنگ در ميگيرد و يا صلح برقرار ميشود
گواهي دادن در اين امر نيكوست يا نه
عقد ازدواج برايت نيكوست يا نه
امانت حفظ ميشود يا نه
براي بدست آوردن مقامهاي بالا و ديگر مرادها
خريد و فروش بشود يا نه
زنداني آزاد ميشود يا نه
اين زن ازدواج ميكند يا نه
مسافر بزودي باز ميگردد يا نه
خبر خوشی در راه است یا نه
در شناخت غالب و مغلوب
اين موجود باردار است يا نه
جنين نر است يا ماده
تعبير اين خواب نيكوست يا خير
خريد و فروش حيوانات سودمند است يا خير
قرض و وام بدست مي آيد يا نه