چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۲


جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی . شوپنهاور

 

با ارسال نظر، پیشنهاد و پیام‌های خود ما را در بهبود سایت یاری کنید