تست هوش: تصویر امروز برای آزمایش میزان ضریب هوشی  می باشد. این تصویر تاریخی مربوط به سال ۱۸۷۲ است که به اسم آزمون تاریخی روباه متحیر نامیده می شود. اما این آزمون تا هنوز ذهن بینندگان را متحیر می کند. در این تصویر شگفت انگیز ۱۶ حیوان وجود دارد که شما آنها را باید در 30 ثانیه یا کمتر پیدا کنید. پس بیایید ببینیم آیا از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستید؟