با وجود سیگنال های مثبت در روز پایانی بازار سهام، خریداران همچنان با احتیاط نظاره گر بازار هستند.

 

معاملات روز پایانی بورس در این هفته با سیگنال های مثبتی همراه بود. این در حالی است که در یک هفته گذشته بازار با نوسان محدود دنبال شد اما در روز پایانی هفته شاخص به تاثیر از تحرکات خریداران، با موجی از تحرکات مثبت روبه رو شد.

 

بورس به نفع فروشندگان شد


بازار سهام در هفته ای که سپری شد، در بیشتر شاخص های عملکردی به نفع فروشندگان دنبال شد.  در این هفته، شاخص در همان محدوده کانال 1.4 میلیون واحد باقی ماند اما نکته اصلی اینجا بود که با تداوم تردید و سیگنال های منفی به سمت بازار سهام، خریداران در یک وضعیت انفعال و بی‌اثری به سر بردند و البته فعالان شاهد خروج های پی در پی و مداوم پول حقیقی ها از بازار  هستند که حتی در روز پایانی هم این روند تداوم یافت.

سیگنال مهم اما ناپایدار به بورس بازان


اتفاق مهمی که در روز پایانی سیگنال مهمی اما ناپایداری برای بورس بازان ارسال کرد، مثبت شدن سرانه معاملاتی به نفع خریداران بود. در سایر شاخص های عملکردی همچون تراز پول حقیقی ها، صف های خرید و فروش و ارزش معاملات خُرد اوضاع چندان به کام خریداران نیست.

با پایین باقی ماندن معاملات خُرد سهام، شرایط برای حرکت روبه جلوی خریداران با چالش روبه رو شده و این در حالی است که برخی معتقدند با سیگنال روز پایانی خودرویی ها (اصلاح قیمت متوسط 18 درصدی سه خودروساز بورسی) و احتمال پیگیری اصلاح دیگر سیاست های کنونی همچون حذف سیاست ناکارآمد تخصیص دلار 4200 تومانی باید منتظر تاثیر خوب این رویدادها روی صنایع مهم بورسی همچون خوردویی ها، دارویی ها بود که در بلندمدت میتواند ارزندگی سهام شرکت ها را بیشتر کند.

بازار سهام منتظر سیاست اصلاحی دولت


چنین تعبیراتی البته اگرچه در نظر و قاعده می تواند درست و منطقی بیاید اما در عمل دولت در اصلاح سیاست های ناکارآمد با چالش روبه روست و از همین ناحیه بورس هم در مقام آیینه همان چالش‌ها را با خود یدک می‌کشد. به همین دلیل با رعایت ملاحظاتی باید منتظر نحوه و کیفیت اجرای سیاست های اصلاحی دولت در اقتصاد بود.