تاروت چیست؟

تاروت روشی برای پیشگویی و مجموعه ایی کارت است که هر کارت بیانگر یک پدیده می باشد. ریشه این شیوه کهن به مصر باستان باز می گردد که پس از آن توسط ایتالیایی های دوران قدیم تکمیل تر شد. برای اطلاعات بیشتر به قسمت «تاریخچه» مراجعه کنید


فال تاروت کبیر چیست؟

فال تاروت کبیر از مجموعه ۲۲ کارت از کل کارت ها می باشد که با آن به کلیات مورد نظر در پیشگویی پرداخته می شود


فال تاروت صغیر چیست؟

فال تاروت صغیر مجموعه تمام ۷۲ کارت می باشد که با این شیوه به جزئیات بیشتری در پیشگویی پرداخته می شود


فال تاروت کائنات چیست؟

*


چرا در فال تاروت کبیر موجود در این سایت ۲ قسمت جواب وجود دارد؟

در اصل ۲ قسمت بودن جواب بیانگر نیروی خیر و شر می باشد که مرتبط به نیت فرد خواهد بود و با توجه به نوع نیت تغییر حاصله از یک شرایط به شرایط دیگر نیز می باشد، مثلا اگر دو جواب متناقض پدید آمد، این خود فرد خواهد بود که با نحوه عملکردش در سرنوشتش تاثیر گذار است


چگونه باید نیت کرد؟

در هیچ فالی نمی توان نیت هایی که جواب قطعی دارند انجام داد، مثلا نیت اینکه فلان پدیده رخ می دهد یا خیر؟! بلکه باید کیفیت ویا شک و تردید در مسئله ایی خاص مورد نیت قرار گیرد. از طرفی چون سیستم فالگیر سایت از جنسیت، سن و دیگر شرایط فرد مطلع نیست، پس نمی تواند پاسخی با جزئیات زیاد بدهد و این خود فرد است که در نهایت جواب واقعی را از متن استخراج می کند


چرا سیستم در هنگام دریافت کد امنیتی مشکل دارد؟

در نسخه پیشین چنین مشکلاتی گزارش شده است که معمولا بخاطر تنظیمات و نوع مرورگر افراد می باشد که با سایت سازگار نمی بودند. در نسخه جدید (همین نسخه) سعی کردیم این مشکل را حل کنیم


چرا ظاهر سایت در سیستم من بهم ریخته است؟

معمولا اگر مرورگر افراد قدیمی باشد چنین مشکلاتی پیش می آید. ما پیشنهاد می کنیم در صورت امکان از نسخه های جدید مرورگرها مانند Internet Explorer 7 به بعد، FireFox ویا Opera استفاده کنید