شما می‌توانید از در سایت تاروت تبلیغ کنید. درخواست تبلیغ‌تان را به آدرس زیر ارسال کنید.در جدول و عکس زیر محل و تعرفه تبلیغ مشخص شده است.

شماره محل تبلیغ

اندازه بنر

تعرفه یکماه

اندازه

تعرفه یکماه

الویت نمایش
در گوشی و تبلت

۱

۲۴۰x۱۲۰

۷۵۰،۰۰۰

۲۴۰x۲۴۰

۱،۳۵۰،۰۰۰

۱

۲

۲۴۰x۱۲۰

۷۰۰،۰۰۰

۲۴۰x۲۴۰

۱،۲۵۰،۰۰۰

۲

۳

۲۴۰x۱۲۰

۶۵۰،۰۰۰

۴۸۰x۱۲۰

۱،۱۷۰،۰۰۰

۳

۴

۲۴۰x۱۲۰

۵۵۰،۰۰۰

   

۴

۵

۲۴۰x۱۲۰

۵۰۰،۰۰۰

۲۴۰x۲۴۰

۹۰۰،۰۰۰

۵

۶

۲۴۰x۱۲۰

۴۵۰،۰۰۰

۲۴۰x۲۴۰

۸۱۰،۰۰۰

۶

۷

۲۴۰x۱۲۰

۴۰۰،۰۰۰

۴۸۰x۱۲۰

۷۲۰،۰۰۰

۷

۸

۲۴۰x۱۲۰

۴۰۰،۰۰۰

۴۸۰x۱۲۰

 

۸

۹

۲۴۰x۱۲۰

۳۰،۰۰۰

حداقل ۲۴ ساعت در صفحه اول (سمت راست در بخش خواندنی ها)، متن تبليغات و عکسهای شما به عنوان يک پست نمايش داده می شود