دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰


اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه

 

طالع بینی سال 1400 بر اساس ماه تولدفال روزانه خود را بگیریدفال روزانه چهارشنبه 13 اسفندیک مراقبه به روایت امام سجاد(ع)فال روزانه 27 بهمن روز دوشنبهفال روزانه 21 بهمن سه شنبهفال روزانه 20 بهمن - دوشنبهساکت ترین نقاط جهان همراه عکسمسکن ملی بر اساس قیمت تمام شده و به روز واگذار میشودتکنیک های جذب در پیام رسانها برای جذب شوهر