پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰


تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپ

 

طالع بینی سال 1400 بر اساس ماه تولدفال روزانه خود را بگیریدفال روزانه چهارشنبه 13 اسفندیک مراقبه به روایت امام سجاد(ع)فال روزانه 27 بهمن روز دوشنبهفال روزانه 21 بهمن سه شنبهفال روزانه 20 بهمن - دوشنبهساکت ترین نقاط جهان همراه عکسمسکن ملی بر اساس قیمت تمام شده و به روز واگذار میشودتکنیک های جذب در پیام رسانها برای جذب شوهر