پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸


همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد . ارد بزرگ


خواندنی‌ها
 
loading...