شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰


عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگ

 

با ارسال نظر، پیشنهاد و پیام‌های خود ما را در بهبود سایت یاری کنید