سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷


ازدواج مثل اجرای نقشۀ جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود . بورنز

 

با ارسال نظر، پیشنهاد و پیام‌های خود ما را در بهبود سایت یاری کنیدloading...