جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵


هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . ارد بزرگ

 

با ارسال نظر، پیشنهاد و پیام‌های خود ما را در بهبود سایت یاری کنید