جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵


سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان

 

با ارسال نظر، پیشنهاد و پیام‌های خود ما را در بهبود سایت یاری کنید