امام صادق علیه السلام می فرماید:

كسی كه هنگام سختی به فریاد برادر با ایمان خود برسد و گرفتاری اش را برطرف كند و او را در رسیدن به نیازش یاری كند، خداوند بزرگ از سوی خود، هفتاد و دو رحمت بر او واجب می گرداند. یك رحمت زودرس است كه خداوند به سبب آن، امور زندگی او را اصلاح می كند و هفتاد و یك رحمت دیگر را برای مواقف ترسناك قیامت، برایش ذخیره می كند.

علی بن یقطین، یكی از اصحاب امام موسی كاظم و امام رضا علیهما السلام در دستگاه خلافت بنی عباس، حساس ترین پست حكومتی پس از خلیفه، یعنی مقام وزارت را عهده دار بود. او پنهانی با امامان معصوم علیهم السلام ارتباط داشت و از حقوق شیعیان در دستگاه حكومت بنی عباس دفاع می كرد. روزی امام رضا علیه السلام به او فرمود: «اگر یك خصلت را برای من متعهد شوی، من سه چیز برایت ضمانت می كنم.» علی بن یقطین گفت: «فدایت شوم! آن خصلتی كه من باید تعهد كنم و آن سه چیز كه شما برای من ضمانت می كنید، چیست؟» امام فرمود: «آن سه چیز كه من ضمانت می كنم، این است كه تیزی آهن [كشته شدن] و فقر و زندان هرگز به تو نرسد» علی بن یقطین پرسید: «و آن خصلتی كه من باید متعهد شوم چیست؟» امام فرمود: «هرگاه دوستی از دوستان ما نزد تو آمد، او را گرامی بداری [و كارش را انجام دهی]». علی بن یقطین پذیرفت.

امام رضا صلی الله علیه و آله و سلم هم به ضمانت خود عمل كرد و علی بن یقطین هیچ گاه در دام دستگاه بنی عباس گرفتار نشد.

با كمی دقت در این حدیث شریف، روشن می شود كه این وعده امام رضا علیه السلام تنها مخصوص علی بن یقطین نیست و هركس بخواهد گرفتاری های دنیوی مثل كشته شدن، فقر، ناداری و زندان از او دور شود، باید در هر پست و مقامی كه هست، در حد توان خود، برای حل مشكلات مردم بكوشد. در این صورت، اهل بیت علیهم السلام یار و یاور او خواهند بود و بسیاری از گرفتاری های دنیوی هم به خواست خداوند از او دور خواهد شد.

گره گشایی حتی ممكن است بسیاری از بیماری ها و آفت ها را از آدمی دور كند. در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:

برآوردن نیاز مؤمن، بیماری های جنون و خوره و پیسی را دفع می كند.

این حقیقت، نشان دهنده اثرگذاری مستقیم امور معنوی در امور مادی، افزون بر ارمغان آوردن سعادت اخروی است. افزون بر این، داستان های فراوانی از زندگی امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان در اثرگذاری نیكی به دیگران در رفع مشكلات و گرفتاری ها نقل شده است.