بدخلقی همسرتان را درمان کنید ارائه شده است،

همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ازدواج آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید
 
با توجه به مسایل و موانع متفاوتی که در زندگی اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، نمی توان انتظار داشت تمام افراد در تمامی ساعات شبانه روز خلقی خوشایند دارا باشند. از این رو طبیعی است اگر گاهی زن یا مردی دچار بدخلقی و ناراحتی شود.

متأسفانه بسیار اتفاق می افتد که بدخلقی های موقتی یکی از زوجین، که با یک رفتار صحیح قابل برطرف شدن است، با واکنش نامناسب طرف مقابل تبدیل به جدالی ناخوشایند می شود. واکنش زنان و مردان نسبت به امور ناخوشایند و ابراز ناراحتی و خشم آنان بسیار متفاوت است و همین تفاوت ها موجب می شود افراد، به گونه ای با شریک زندگی خود برخورد کنند که دوست دارند با آن ها برخورد شود.

غافل از این که دو جنس، مخالف یکدیگر بوده و هر کدام خواسته هایی متناسب با جنسیت خود دارند. به عنوان مثال، مردان هنگام برخورد با موانع و مشکلات ترجیح می دهند در خود فرورفته و تدبیری جهت رفع مسایل بیندیشند، در حالی که زنان بیشتر دوست دارند درباره آن موضوع حرف بزنند و با برون ریزی احساسات و هیجانات خود به صورت درد دل، یا گریه و... به آرامش برسند.

با توجه به این تفاوت ها هنگامی که مرد یا زنی پس از مراجعه به خانه احساس کند شریک زندگی اش دچار بدخلقی، خشم یا ناراحتی است، باید خوب اندیشیده و سپس رفتاری متناسب را انتخاب کند.


روان شناسان توصیه کرده اند در صورتی که مردی پس از مراجعه به خانه متوجه بدخلقی همسرش شود، بهتر است ابتدا علت ناراحتی یا خشم را با ملایمت جویا شود، اکثر مردان هنگامی که همسر خود را ناراحت و بدخلق می بینند، به صورت ناخودآگاه تصور می کنند خودشان مقصر بوده و کاری کرده اند که همسرشان آزرده شده است، در حالی که بهترین راه، پرسیدن علت ناراحتی و خشم همسر است و همزمان باید شنونده صبور و موثری برای شنیدن سخنان و ابراز آمادگی برای رویارو شدن با احساسات و هیجانات وی بود. در صورتی که زنان مقاومت نشان دهند بهتر است این گونه واکنش نشان داد که:
 تو می گویی مشکلی پیش نیامده، اما همچنان ناراحت هستی، آیا مطلبی هست که بخواهی درباره اش حرفی بزنیم؟
یا می توان گفت:
- من دلم می خواهد بدانم چه موضوعی تو را رنجانده است، شاید بتوانم به رفع آن کمک کنم. زنان نیاز دارند در مواقعی که خشمگین یا ناراحت هستند شوهرشان در کنارشان بوده و با ملایمت به آن ها آرامش ببخشد.

عکس العمل های ذکر شده موجب می شود زن احساس کند شوهرش در هر شرایطی او را دوست داشته و از او حمایت می کند.
برخورد زنان در برابر خشم و بدخلقی مردان، بسیار متفاوت است و عبارات زیر می تواند در آرامش بخشیدن به مردان در زمانی که خشمگین هستند، موثر باشد.

به عنوان مثال:
- می دانم که خودت می توانی مسئله را حل کنی، اما ناراحت به نظر می رسی، اگر خواستی به من هم علت را بگو. من می توانم حداقل شنونده خوبی باشم.
- هر مشکلی داشته باشی، فاقد تردید خودت قادر به حل آن هستی، اما اگر نظر مرا می خواهی آن را با من هم در میان بگذار.

توصیه روان شناسان این است که به هیچ عنوان نباید از جملاتی مانند «تا نگویی چه اتفاقی افتاده اتاق را ترک نمی کنم» یا «نمی خواهی بگویی، نگو. من هم تو رو تنها می گذارم تا هر کار دلت می خواهد انجام بدهی» یا «اگر به من نمی گویی چرا خشمگین و ناراحتی معلوم می شود مرا دوست نداری یا به من اعتماد نداری» چون این جملات بیشتر موجب رنجش مرد شده و وی را عصبی تر می کند.

مردان هنگام رویارویی با مشکلات ترجیح می دهند در تنهایی، در خود فرورفته و جهت رفع مشکل تدبیری بیندیشند و این در حالی است که متأسفانه بعضی زنان تصور می کنند با اصرار مداوم و جویا شدن علت می توانند به شوهر خود آرامش ببخشند، غافل از این که با این نوع رفتار، رشته افکار شریک یک زندگی خود را از هم گسسته و موجب عصبانیت بیشتر وی می شوند.

در مقابل بعضی مردان نیز بر این باورند که هنگام عصبانیت، همسرشان را تنها بگذارند، تا به آرامش برسد. غافل از این که چنین روندی موجب آزردگی زن می شود و وی احساس طرد شدن می کند و عصبانیت و بدخلقی اش افزایش می یابد.