ساعاتی بعد از درگذشت مهرداد میناوند، حال علی انصاریان هم نامساعد گزارش شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، پس از اینکه ساعتی پیش خبر رسید مهرداد میناوند، پیشکوست فوتبال ایران در مبارزه با ویروس کرونا جان باخت و جامعه فوتبال را داغدار کرد.

متاسفانه خبر رسید حال جسمی علی انصاریان، دیگر پیشکسوت فوتبال هم مساعد نیست و شرایط وخیمی دارد. 

برای این پیکشوست فوتبال آرزوی سلامتی داریم... این عزیز محتاج دعای شما خوانندگان سایت تاروت می باشد.